SAMOOBRONA

DAE BORI GONG GYOK — sposoby obrony przed nagłym atakiem
DAE MOOGI — sposoby obrony przed napastnikiem uzbrojonym
DUNJIGI — rzuty
HOSINSUL — techniki samoobrony
JAPPYOSUL TAE — techniki uwalniania się z uchwytów
JIAPGI — bolesny ucisk na wrażliwe części ciała
KOKGI — dźwignia na staw
PULGI — oswobodzenie się (z uchwytu, trzymania)
TOROJIGI — pady