HISTORIA

Taekwon-do jest sztuką samoobrony, która powstała i rozwinęła się w Korei, opartą na tradycji i filozoficznych zasadach walki wręcz. Twórca współczesnego Taekwon-do jest koreański generał Choi Hong Hi, który w oparciu o osobiste doświadczenia treningowe m.in. Taek Kyon i Karate opracował jednolity system samoobrony, któremu 11 kwietnia 1955 roku nadano nazwę Taekwon-do.
Popularność Taekwon-do na całym świecie sprawiła, że coraz częściej używa się nomenklatury angielskiej (w języku angielskim jest wydana zarówno jednotomowa, jak i 15 tomowa encyklopedia Taekwon-do).

Nadanie tempa ćwiczeń w czasie treningu, podobnie jak wydawanie komend, odbywa się poprzez odliczanie w języku koreańskim. Z uwagi na brzmienie fonetyczne odlicza się przy pomocy liczebników porządkowych:

1. pierwszy – hana
2. drugi – dool
3. trzeci – set
4. czwarty – net
5. piąty – dasot
6. szósty – yasot
7. siódmy – ilgop
8. ósmy – yuhdup
9. dziewiąty – ahop
10. dziesiąty – yeul

NAZWĘ TAEKWON-DO TWORZĄ TRZY SŁOWA:

TAE – stopa, kopnięcia, uderzenia nogami, skakanie i loty w powietrzu
KWON – pięść, ciosy, uderzenia ręką
DO – droga, sposób postępowania, sztuka