UKŁADY

TUL — układ formalny Taekwon-Do
CHON-JI TUL — dosł. “niebo-ziemia”, symbolizuje w Azji początek świata, tutaj — punkt początkowy, zalążek
Dan-GUN TUL — od króla koreańskiego, mitycznego założyciela pierwszego państwa koreańskiego w 2333 r. p.n.e.
DO-SAN TUL — pseudonim patrioty Ahn Chang-Ho WON-HYO TUL — od nazwiska antycznego mnicha, propagatora buddyzmu za dynastii Silla (VII wiek n.e.)
YUL-GOK TUL — od pseudonimu szesnastowiecznego filozofa i nauczyciela Yi-I, “Konfucjusza Korei”
JOONG-GUN TUL — od nazwiska patrioty Ahn Joong Gun, sławnego zamachowca
TOI-GYE TUL — od pseudonimu średniowiecznego naukowca i filozofa Yi Huang (XVI wiek n.e.)
HWA-RANG TUL — od nazwy antycznych wojowników koreańskich
CHOONG-MOO TUL — od pseudonimu admirała Yi Soong-Sin, wynalazcy antycznej pancernej łodzi podwodnej (1592)
KWANG-GAE TUL — od XIX króla dynastii Kogurjo Kwang-Gae-Toh-Wang, który odzyskał utracone terytorium Korei, z dużą częścią Mandżurii włącznie
PO-EUN TUL — od pseudonimu czternastowiecznego poety i badacza natury Chong Mong-Chu
GE-BAEK TUL — od nazwiska wielkiego generała z czasów dynastii Pekdze (VII w n.e.)

EUI-AM TUL — od pseudonimu Son Byong Hi, przywódcy w walce o niepodległość narodową
CHOONG-JANG TUL — od pseudonimu generała Kim Duk Ryang z czasów dynastii Lee (XIV wiek n.e.)
JU-CHE TUL — od pojęcia filozoficznego, określającego człowieka jako byt w pełni władający sobą i otoczeniem
SAM-IL TUL — od ruchu narodowowyzwoleńczego zawiązanego 1 marca 1919 r.
YOO-SIN TUL — od nazwiska generała Kim Yoo Sin, naczelnego wodza z czasów dynastii Silla
CHOI-YONG TUL — od nazwiska naczelnego dowódcy armii Choi Yong z czasów dynastii Koryo (XIV wiek)
YON-GAE TUL — od nazwiska generała z czasów dynastii Koguryo, Yon Gae Somoon (VII wiek n.e.)
UL-JI TUL — od nazwiska generała UI-Ji Moon Dok, któremu powiodła się obrona kraju przed najeźdźcami liczącymi ok. miliona żołnierzy (VII wiek n.e.)
MOON-MOO TUL — na cześć 30 króla dynastii Silla (VII wiek n.e.)
SO-SAN TUL — od pseudonimu mnicha Choi Hyong Ung z czasów dynastii Lee (przełom XVI i XVII wieku), twórcy klasztornych sił zbrojnych dla wsparcia działań wojennych, zmierzających do odparcia najazdu Japończyków na półwysep (1692)
SE-JONG TUL — od największego króla koreańskiego, wynalazcy alfabetu koreańskiego w 1443 r.
TONG-IL TUL — dosł. “zjednoczenie”; wyraża pragnienie połączenia się podzielonego od 1945 r. kraju