Aktualności Klub Taekwondo Kapap Grupa dziecięca Galeria Kontakt Linki
Taekwondo

STOPIEŃ – 10 KUP

10

 • formy
  • zna­jo­mość Saju Ji­ru­gi — w obu kie­run­kach
  • zna­jo­mość Saju Makgi — w obu kie­run­kach
 • po­zy­cje:
  • Cha­ry­ot Sogi
  • Na­ra­ni Junbi Sogi
 • tech­ni­ki ręcz­ne:
  • Na­ra­ni So Kaun­de Ji­ru­gi
  • Gun­nun So Kaun­de Ji­ru­gi — wy­ko­ny­wa­ne w po­ru­sza­niu
  • Gun­nun So Bakat Pal­mok Naj­un­de Yop Makgi — wy­ko­ny­wa­ne w po­ru­sza­niu
  • Gun­nun So Son­kal Naj­un­de Yop Makgi — wy­ko­ny­wa­ne w po­ru­sza­niu
  • Gun­nun So An Pal­mok Kaun­de Yop Makgi — wy­ko­ny­wa­ne w po­ru­sza­niu
 • tech­ni­ki nożne:
  • Apcha Ol­li­gi — wy­ko­ny­wa­ne w miej­scu w po­zy­cji Gun­nun So
  • Gol­cho Ol­li­gi — wy­ko­ny­wa­ne w miej­scu w po­zy­cji Gun­nun So
  • Apcha Bu­si­gi — wy­ko­ny­wa­ne w miej­scu w po­zy­cji Gun­nun So
  • Dol­lyo Chagi — wy­ko­ny­wa­ne w miej­scu w po­zy­cji Niun­ja So
 • walki:
  • Sambo Mat­so­gi — bez part­ne­ra, 2 ele­men­ty
 • ocena spraw­no­ści fi­zycz­nej:
  • test gib­ko­ści i siły
 • teo­ria
  • wie­dza o Ta­ekwon-Do

  STOPIEŃ – 9 KUP

  9

  Wszystkie elementy z zakresu 10 Kup oraz:

  1. formy:
   • Saju Jirugi
   • Saju Makgi
  2. układy:
   • znajomość układu Chon-Ji
  3. techniki ręczne:
   • Annun So Kaunde Jirugi
   • Gunnun So Nopunde Jirugi – wykonywane w poruszaniu
   • Gunnun So Bakat Palmok Chookyo Ap Makgi – wykonywane w poruszaniu
   • Niunja So An Palmok Kaunde Makgi – wykonywane w poruszaniu
  4. techniki nożne:
   • Yopcha Jirugi – wykonywane w miejscu w pozycji Annun So lub Niunja So
   • Apcha Olligi – wykonywane w poruszaniu w pozycji Gunnun So
   • Apcha Busigi – wykonywane w poruszaniu w pozycji Gunnun So lub Niunja So
   • Dollyo Chagi – wykonywane w poruszaniu w pozycji Niunja So
   • Dwimyo Apcha Busigi – z pozycji Gunnun So lub Niunja So
  5. walki:
   • Sambo Matsogi – 3 elementy w pozycji Gunnun So z partnerem
  6. ocena sprawności fizycznej
   • test gibkości i siły
  7. teoria
   • wiedza o Taekwon-Do

  STOPIEŃ – 8 KUP

  8

  Wszystkie elementy z zakresu 10 i 9 Kup oraz:

  1. układy:
   • Chon-Ji
   • znajomość układu Dan-Gun
  2. techniki ręczne:
   • Niunja So Palmok Daebi Makgi – wykonywane w poruszaniu
   • Niunja So Sonkal Daebi Makgi – wykonywane w poruszaniu
   • Niunja So Sonkal Yop Taerigi – wykonywane w poruszaniu
   • Niunja So Sang Palmok Makgi – wykonywane w poruszaniu
  3. techniki nożne:
   • Naeryo Chagi – wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
   • Dwitcha Jirugi – wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So lub Narani So
   • Yopcha Jirugi (po obrocie) – wykonywane w miejscu (po obrocie w przód na przedniej nodze), w pozycji Niunja So
   • Yopcha Jirugi – wykonywane w poruszaniu, w pozycji Annun So lub Niunja So
   • Dwimyo Dollyo Chagi – z pozycji Niunja So
   • Dwimyo Yopcha Jirugi – z pozycji Niunja So
  4. walki:
   • Sambo Matsogi – 6 elementów z partnerem, 3 elementy w Gunnun So, 3 elementy w Niunja So
  5. ocena sprawności fizycznej
   • test gibkości i siły
  6. teoria
   • wiedza o Taekwon-Do

  STOPIEŃ – 7 KUP

  7

  Wszystkie elementy z zakresu 10, 9 i 8 Kup oraz:

  1. układy:
   • Chon-Ji, Dan-Gun
   • znajomość układu Do-San
  2. techniki ręczne:
   • Gunnun So Sun Sonkut Tulgi — wykonywane w poruszaniu
   • Gunnun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi — wykonywane w poruszaniu
   • Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Yop Makgi — wykonywane w poruszaniu
   • Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Hechyo Makgi — wykonywane w poruszaniu
  3. techniki nożne:
   • Naeryo Chagi (po obrocie) — wykonywane w miejscu (po obrocie w przód na wykrocznej nodze), w pozycji Niunja Sogi
   • Goro Chagi — wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
   • Bandae Goro Chagi — wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
   • Naeryo Chagi — wykonywane w poruszaniu, w pozycji Niunja So
   • Dwitcha Jirugi — wykonywane w poruszaniu do przodu, w pozycji Niunja So
   • Yopcha Jirugi — wykonywane w poruszaniu w pozycji Annun So
   • Dwimyo Goro Chagi — z pozycji Niunja So
   • Dwimyo Naeryo Chagi — z pozycji Niunja So
  4. walki:
   • Ibo Matsogi — 3 elementy, w poznanych dotychczas pozycjach
  5. ocena sprawności fizycznej
   • test gibkości i siły
  6. teoria
   • wiedza o Taekwon-Do

  STOPIEŃ – 6 KUP

  6

  Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8 i 7 Kup oraz:

  1. układy:
   • od Chon-Ji do Do-San
   • znajomość układu Won-Hyo
  2. techniki ręczne:
   • Gunnun So Dollimyo Makgi — w poruszaniu
   • Niunja So Sonkal Anuro Nopunde Taerigi — w poruszaniu
   • Gojung So Kaunde Baro Jirugi — w poruszaniu
  3. techniki nożne:
   • Yopcha Jirugi — w poruszaniu, w pozycji Niunja So
   • Naeryo Chagi (po obrocie) — w poruszaniu (po obrocie na wykrocznej nodze w przód), w pozycji Niunja So
   • Goro Chagi — w poruszaniu, w pozycji Niunja So
   • Bandae Goro Chagi — w poruszaniu w pozycji Niunja So
   • Dwimyo Dwitcha Jirugi — pozycji Niunja So
   • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (180°) — z pozycji Niunja So
   • Dwio Dollimyo Naeryo Chagi (180°) — wykonywane zakroczną nogą z obrotem, z pozycji Niunja So
  4. walki:
   • Ibo Matsogi — 6 elementów, w poznanych dotychczas pozycjach
   • Hosin-sul — 5 elementów
  5. ocena sprawności fizycznej
   • test gibkości i siły
  6. teoria
   • wiedza o Taekwon-Do

  STOPIEŃ – 5 KUP

  5

  Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7 i 6 Kup oraz:

  1. układy:
   • od Chon-Ji do Won-Hyo
   • znajomość układu Yul-Gok
  2. techniki ręczne:
   • Gunnun So Sonbadak Golcho Baro Makgi
   • Gunnun So Sonbadak Golcho Bandae Makgi
   • Gunnun So Ap Palkup Taerigi
   • Kyocha So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
   • Gunnun So Doo Palmok Nopunde Yop Makgi
   • Dwimyo Jirugi
   • Dwimyo I-jung Jirugi
  3. techniki nożne:
   • Bandae Dollyo Chagi — wykonywane w pozycji Niunja So
   • Dwimyo Bandae Goro Chagi — wykonywane w pozycji Niunja So
  4. walki:
   • Ilbo Matsogi — 10 elementów
   • Hosin-sul — 8 elementów
  5. ocena sprawności fizycznej
   • test gibkości i siły
  6. teoria
   • wiedza o Taekwon-Do

   STOPIEŃ – 4 KUP

   4

   Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 65 Kup oraz:

   1. układy:
    • od Chon-Ji do Yul-Gok
    • znajomość układu Joong-Gun
   2. techniki ręczne:
    • Niunja So Sonkaldung Kaunde Bakuro Makgi
    • Niunja So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
    • Niunja So Bandae Kaunde Jirugi
    • Gunnun So Sonbadak Noollo Makgi
    • Gunnun So Sang Joomuk Sewo Jirugi
    • Gunnun So Sang Dwijibo Jirugi
    • Gunnun So Kyocha Joomuk Chookyo Makgi
    • Gunnun So We Palkup Taerigi
    • Dwitbal So Sonbadak Ollyo Makgi
    • Gojung So Digutja (Mongdung-I) Makgi
    • Dwimyo Dung Joomuk Yop Taerigi
   3. techniki nożne:
    • Dwimyo Bandae Dollyo Chagi
   4. walki:
    • Ilbo Matsogi — 10 elementów
    • walka wolna bezkontaktowa — bez sprzętu
    • Hosin-sul — 10 elementów
   5. rozbicia — test skuteczności technik
    • Dwimyo Nopi Apcha Busigi — 1 deska, zasięg ręki z dłonią zaciśniętą w pięść, lądowanie w pozycji z równowagą
    • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi — 1 deska, mężczyźni ponad 3 osobami, kobiety ponad 2 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
    • Gunnun So Ap Joomuk Jirugi — 1 deska (mężczyźni)
    • Niunja So Sonkal Yop Taerigi — 1 deska (kobiety)
    • Apcha Busigi — 2 deski
    • Yopcha Jirugi — 2 deski
    • egzaminator wybiera 4 rozbicia (dwa z technik specjalnych i dwa z testów siły, w tym jedno rozbicie ręką)
   6. ocena sprawności fizycznej
    • test gibkości i siły
   7. teoria
    • wiedza o Taekwon-Do

   STOPIEŃ – 3 KUP

   3

   Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 54 Kup oraz:

   1. układy:
    • od Chon-Ji do Joong-Gun
    • znajomość układu Toi-Gye
   2. techniki ręczne:
    • Gunnun So Kyocha Joomuk Najunde Noollo Makgi
    • Gunnun So Opun Sonkut Nopunde Tulgi
    • Niunja So Sonkal Najunde Daebi Makgi
    • Gunnun So Dwijibun Sonkut Tulgi
    • Niunja So DooPalmok Najunde Miro Makgi
    • Kyocha So Kyocha Joomuk Noollo Makgi
    • Annun So Bakat Palmok San Makgi
    • Moa So Dung Joomuk Yopdwi Taerigi (w miejscu)
   3. techniki nożne:
    • Aap Moorup Ollyo Chagi
    • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (360°)
    • Dwimyo Dollimyo Dollyo Chagi (360°)
   4. walki:
    • walka wolna
    • Hosin-sul — 10 elementów
   5. rozbicia — test skuteczności technik
    • Dwimyo Nopi Apcha Busigi — l deska, zasięg ręki z dłonią zaciśniętą w pięść, lądowanie w pozycji z równowagą
    • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi — 1 deska, mężczyźni ponad 4 osobami, kobiety ponad 3 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
    • Dwimyo Dollyo Chagi — 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
    • Gunnun So Ap Joomuk Jirugi — 1-2 deski (mężczyźni)
    • Niunja So Sonkal Yop Taerigi — 1-2 deski (kobiety)
    • Yopcha Jirugi (po obrocie) — 2 deski (po obrocie w przód na przedniej nodze)
    • Dollyo Chagi — 2 deski
    • egzaminator wybiera 4 rozbicia (dwa z technik specjalnych i dwa z testów siły — w tym jedno rozbicie ręką)
   6. ocena sprawności fizycznej
    • test gibkości i siły
   7. teoria
    • wiedza o Taekwon-Do

   STOPIEŃ – 2 KUP

   2

   Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 43 Kup oraz:

   1. układy:
    • od Chon-Ji do Toi-Gye
    • znajomość układu Hwa-Rang
   2. techniki ręczne:
    • Niunja So Ollyo Jirugi
    • Niunja So Baro Kaunde Jirugi
    • Niunja So Yop Palkup Tulgi
    • Moa So An Palmok Nopunde Yopap Makgi — w miejscu
    • Annun So Sonbadak Miro Makgi — w miejscu
    • Soojik So Sonkal Naeryo Taerigi
   3. techniki nożne:
    • Dollyo Chagi — podwójna końcówka, I-jung Chagi
    • Yopcha Jirugi — podwójna końcówka, I-jung Chagi
    • Mikulmyo Dollyo Chagi — kopnięcia ze ślizgiem
    • Mikulmyo Yopcha Jirugi — kopnięcia ze ślizgiem
    • Dwimyo Bandae Dollyo Chagi (360°)
    • Dwimyo Bandae Goro Chagi (360°)
   4. walki:
    • walka wolna
    • walka tradycyjna — zastosowanie elementów z układów w ciągłym ruchu — 10 elementów
    • Hosin-sul — 10 elementów
   5. rozbicia — test skuteczności technik
    • Dwimyo Nopi Apcha Busigi — l deska — zasięg w pełni wyprostowanej ręki, lądowanie w pozycji z równowagą
    • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi — 1 deska, mężczyźni ponad 5 osobami, kobiety ponad 4 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
    • Dwimyo Bandae Dollyo Chagi — 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
    • Gunnun So Ap Joomuk Jirugi — 2 deski (mężczyźni)
    • Niunja So Sonkal Yop Taerigi — 1 deska (kobiety)
    • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi — 2 deski, lądowanie w pozycji z równowagą
    • Gunnun So Ap Palkup Taerigi — 2 deski
    • Niunja So Dung Joomuk Yop Taerigi — 1 deska (mężczyźni)
    • egzaminator wybiera 5 rozbić (dwa z technik specjalnych i trzy z testów sily, w tym min. jedno rozbicie ręką)
   6. ocena sprawności fizycznej
    • test gibkości i siły
   7. teoria
    • wiedza o Taekwon-Do

   STOPIEŃ – 1 KUP

   1

   Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 32 Kup oraz:

   1. układy:
    • od Chon-Ji do Hwa-Rang
    • znajomość układu Choong-Moo
   2. techniki ręczne:
    • Annun So Bakat Palmok Kaunde Ap Makgi — w miejscu
    • Annun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi — w miejscu i w ruchu
    • Niunja So Bakat Palmok Najunde Makgi
    • Niunja So Kyocha Sonkal Kaunde Yop Makgi
    • Gunnun So Sonkal Dung Nopunde Ap Taerigi
    • Gunnun So Sonkal Nopunde Ap Taerigi
    • Gunnun So Doo Sonbadak Ollyo Makgi
   3. techniki nożne:
    • Goro + Dollyo Chagi — Yonsok Chagi
    • Yopcha Jirugi (po obrocie) — I-jung Chagi
    • Bandae Goro Chagi + Dollyo Chagi — Yonsok Chagi
    • Mikulmyo Goro Chagi — technika ze ślizgiem
    • Mikulmyo Naeryo Chagi — technika ze ślizgiem
   4. walki:
    • walka wolna
    • walka tradycyjna — zastosowanie elementów z układów w ciągłym ruchu, min. 15 elementów
    • Hosin-sul — 10 elementów, w tym 2 w parterze
   5. rozbicia — test skuteczności technik
    • Dwimyo Nopi Apcha Busigi — l deska, zasięg w pełni wyprostowanej ręki, lądowanie w pozycji z równowagą
    • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi — 1 deska, mężczyźni ponad 6 osobami, kobiety ponad 5 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
    • Dwimyo Goro Chagi — 1 deska na wysokości głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
    • Dwimyo Yopcha Jirugi — 1 deska na wysokości głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
    • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (180°)
    • Niunja So Sonkal Yop Taerigi
    • Bandae Dollyo Chagi — 2 deski
    • Dwimyo Apcha Busigi — 2 deski
    • egzaminator wybiera 6 rozbić (w tym min. jedno rozbicie ręką)
   6. ocena sprawności fizycznej
    • test gibkości i siły
   7. teoria
    • wiedza o Taekwon-Do